Skip to main content

Behöver du en OVK besiktning utförd i Kalmar? Inga problem! Vi på NR Klimat hjälper dig gärna med att kontrollera så att ditt ventilationssystem fungerar som det ska. Med många års erfarenhet i branschen vet vi precis hur vi kan hjälpa dig att uppnå en bra luftkvalitet i din byggnad.

Kontakta oss idag så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt!

Vår OVK besiktning

Våra funktionskontrollanter är certifierade, skickliga och bra på sitt jobb. Vi jobbar säkert, går igenom saker noggrant och är noga med att kolla på alla olika faktorer. Vi är drivna att hitta bra lösningar som ökar kvaliteten på din inomhusluft.

Här på NR Klimat har vi behörighet K för OVK besiktningar, vilket innebär att vi kan besikta alla olika typer av ventilationssystem i alla olika typer av byggnader.

Hur vi utför en obligatorisk ventilationskontroll

Vi kontrollerar att själva systemet fungerar som det ska och gör en testkörning. Vi kollar även efter föroreningar och andra skadliga ämnen som skulle kunna spridas ut i luften från ventilationen. Det görs även en kontroll på om ventilationssystemet behöver rengöras.

Instruktioner och skötselanvisningar för systemet ska även finnas tillgängliga, så det dubbelkollar vi att de gör. Under din OVK kontrollerar vi även att ditt ventilationssystem följer de bestämmelser som finns.

Tecken på att du har dålig ventilation

Saker som att du sover dåligt, får problem med allergier och astma, att ögonen blir irriterade eller att du får huvudvärk utan någon klar orsak, kan alla vara tecken på att byggnaden du är i har problem med sitt ventilationssystem. Även saker som att matos från köket sprider sig, att det lätt blir imma på fönster eller att du upptäcker mögel inomhus, är även det indikationer på att något med ventilationen behöver åtgärdas.

Hur viktigt det är med bra inomhusluft

Luften vi andas vardagligen påverkar hur vi mår. Det är därför viktigt att den är utav bra kvalitet. Du vill ha ett ventilationssystem som tar bort olika typer av föroreningar, ger en bra luftväxling med tillräckligt syre, minskar mängden partiklar och mycket annat. Ren luft gör att vi kan tänka klarare och bidrar till en bra hälsa.

Det som händer efter en OVK besiktning

När besiktningen är gjord får du som är ägare utav ventilationssystemet ett protokoll. Det här protokollet ska undertecknas och redovisas. Om du har brister i ventilationen kommer dessa att antecknas i protokollet, ett senaste datum för när dessa fel måste vara åtgärdade kommer också att stå. Ett OVK-intyg på att ventilationen har genomgått en funktionskontroll får du också. Detta intyg ska sättas upp någonstans i byggnaden där den syns.

Hur ofta ska man göra en OVK besiktning?

Det skiljer sig från byggnad till byggnad. Hur ofta en OVK besiktning ska göras beror på vad det är för typ av ventilationssystem och byggnad. Offentliga byggnader såsom sjukhus och skolor ska OVK besiktigas var tredje år, oavsett vad det är för ventilationssystem. Du kan ta reda på hur ofta du bör göra en OVK besiktning på just din byggnad på Boverkets hemsida.

Vi balanserar luftflödena

Vi hjälper dig gärna även med att justera ditt systems luftflöden för att uppnå en optimal balans. Ventilationen behöver vara inställd på olika sätt beroende på hur systemet fungerar, vad för typ av verksamhet som sker i byggnaden, klimatet och mängden föroreningar i luften. Olika utrymmen behöver olika mängder syre. Intervallen för hur ofta luften behöver helt bytas ut skiljer sig från plats till plats.

Vi kan se till så att luftflödet på din ventilation varken är för högt eller för lågt. Ett för högt eller lågt luftflöde kan orsaka fukt och mögel. Ett luftflöde som är för lågt kan även resultera i en dålig luftkvalitet med för liten luftväxling.

Energieffektivisering av din ventilation

Här på NR Klimat hjälper vi gärna dig med att dra ner på dina kostnader. Ett sätt vi kan göra det på är att energieffektivisera ditt ventilationssystem. Vi kontrollerar så att det är rätt balans på luftflödena i systemet, så att systemet inte jobbar hårdare än vad det behöver. Vi kollar också så att systemet är rengjort, så att det inte blir en faktor som bidrar till en ökad energianvändning.

Varför välja NR Klimat?

  • Många års erfarenhet inom branschen
  • Hjälper företag, offentlig sektor och privatpersoner
  • Skickliga medarbetare som brinner för att bidra till en bättre luftkvalitet
  • Snabb och effektiv hjälp

Kontakta oss idag för en OVK i Kalmar län

Överlåt jobbet till oss, vi fixar din OVK besiktning i Kalmar län. Oavsett om du behöver en OVK i en villa, på en företagslokal, i någon större byggnad i den offentliga sektorn eller något helt annat, så hjälper vi dig gärna. Vi ser till att att din ventilation fungerar som den ska och att du får ett hälsosamt inomhusklimat.

Hör av dig till oss på NR Klimat idag så fixar vi en OVK offert till dig!