Skip to main content

Funderar du på om det finns något problem med din ventilation? Vi på NR Klimat hjälper dig gärna med att göra en kontroll av din ventilation. Våra funktionskontrollanter är certifierade, kunniga och brinner för att hjälpa dig att åstadkomma ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat.

Kontakta oss idag så ser vi till att din ventilation fungerar som den ska!

Varför det är viktigt med en bra luftkvalitet

Luften inomhus påverkar hur vi mår. Den påverkar också hälsan och hållbarheten på byggnaden. Speciellt viktigt är det att det är bra luftkvalitet i de byggnader där människor vistas ofta eller långa tidsperioder, som exempelvis skolor, bostäder och sjukhus.

Luften vi andas vardagligen behöver vara fria från kemikalier, föroreningar, partiklar och potentiellt farliga ämnen. Väl fungerande ventilation bidrar också till en ökad bekvämlighet då det kan få bort lukter och matos från utrymmena. Luften i byggnaden behöver även bytas ut regelbundet för att minska risken att virus sprids via luften och för att se till att det finns tillräckligt med syre. Brister i ventilationen är något du vill få reda på fort.

Tecken på dålig ventilation

Saker som att du får huvudvärk utan tänkbar orsak, att du har allergier eller astma, att luften du andas känns tung eller att du sover ofta dåligt, kan alla vara tecken på att utrymmet du vistas i har dålig ventilation. Om tvätten tar ovanligt lång tid att torka inomhus, eller om det exempelvis är imma på fönstrena kan det också tyda på att ventilationen inte är tillräcklig.

Eventuella fel på ventilationen

Ventilationssystem bör kontrolleras med en viss intervall. Det räcker inte med att en OVK besiktning genomförts när ditt ventilationssystem installerades. Nya problem kan uppstå och skillnader i byggnadens verksamhet eller vardagliga aktivitet kan göra att inställningarna på din ventilation behöver injusteras.

Obalans i luftflödet

Ett luftflöde som är för högt kan bland annat leda till mögel och fukt i byggnaden och även göra att systemet använder mer energi än vad som är nödvändigt. Ett för lågt luftflöde kan göra att luften i byggnaden inte byts ut tillräckligt ofta, så att kvaliteten på luften försämras och föroreningar av olika slag ökar. Vi hjälper dig gärna med att balansera luftflödena så att ventilationssystemet fungerar optimalt.

Luftläckage och luftfuktighet

Det händer att luft läcker på olika ställen i ventilationssystemet. Det här kan göra att ditt system har en större energiförbrukning än vad som är nödvändigt. Luftläckage kan även försämra luftkvaliteten då förorenad luft kan läcka in i tillförseln av ren luft i systemet. Det kan även bli en för hög luftfuktighet i byggnaden, vilket ökar risken för mögel.

Minska risken för mögel i byggnaden

Mögel vill du inte ha, det kan bidra till många olika hälsoproblem. Har du mögel i ditt hem kan det bland annat bidra till problem med allergier och astma. Det är viktigt att motverka uppkomsten av mögel för din egen hälsa och andras. Att kontrollera skicket på ventilationen är ett viktigt steg i detta.

Ansvar vid brister i ventilationen

Du som äger byggnaden har ansvar att se till att ventilationen besiktas och att eventuella fel åtgärdas inom den tidsperiod som är satt. Du som ägare har ansvar att se till att luften inomhus har en god kvalitet och att det inte finns några hälsorisker med den.

Vad är en obligatorisk ventilationskontroll?

En obligatorisk ventilationskontroll eller OVK görs för att säkerställa att ventilationssystemet är i bra skick, att allt fungerar som det ska och att systemet följer de bestämmelser som finns. Vissa typer av byggnader har lagkrav på att en OVK ska genomföras med ett visst antal års intervall. Att en obligatorisk ventilationskontroll genomförs är viktigt för människors allmänna hälsa.

Under en OVK kontrolleras alla funktioner och hela systemet testkörs. Vår funktionskontrollant kollar även så att alla instruktioner och skötselanvisningar för systemet finns tillgängliga.

Felsökning av din ventilation

Här på NR Klimat kan vi även göra en felsökning av ditt ventilationssystem för att hitta eventuella fel. Vi kan kolla så att hela systemet är installerat på korrekt sätt och rengöra det om det skulle behövas. Vi kontrollerar även så att luftflödet i ventilationssystemet är balanserat och hjälper dig med att göra en injustering anpassad efter just ditt system och din byggnad.

Vi kollar också så att ventilationssystemet inte ger ett för högt ljud och hjälper dig att få bort eventuella buller och andra störande ljud. Vi genomför även en kontroll på din ventilation för att se till att det inte är för mycket drag eller för kvavt inomhus.

Vikten av korrekt injustering av ventilation

Ventilationen i olika byggnader behöver anpassas på olika sätt. Ventilationssystem kan skilja sig en del i funktion och olika byggnader skapar olika förutsättningar. Antalet människor som vistas i byggnaden, klimatet, mängden föroreningar och vad för typ av verksamhet eller liknande som sker i byggnaden. Fel i injusteringen kan orsaka flera olika typer av problem, det här vill man därför undvika.

Vi kan kontrollera ventilationens energianvändning

Här på NR Klimat hjälper vi dig gärna även med att energieffektivisera ventilationssystemet, så att ventilationen bara drar den energi som är nödvändig för optimal funktion. Det här kan handla om att se till att injusteringen av luftflödena är korrekt och mycket annat. Är ditt ventilationssystem inte rengjort på länge kan även det bidra till en högre energiförbrukning än vad som behövs. Vi går igenom alla faktorer som kan ha en negativ inverkan och ser till att åtgärda de brister som upptäcks.

Få en professionell kontroll din ventilation

Vi kan kontrollera alla olika typer av ventilationssystem, i alla olika typer av byggnader. Våra funktionskontrollanter är certifierade, skickliga och har ett stort driv i det de gör. Vi kan upptäcka de eventuella felen på din ventilation och åtgärda det.

Varför välja NR Klimat?

  • Många års erfarenhet inom ventilation
  • Brinner för att skapa bra luftkvalitet
  • Engagerat och professionellt arbetssätt
  • Personlig service och hjälp för just din situation
  • Kontakta oss idag

Vi hjälper dig gärna med att kontrollera så att din ventilation fungerar som den ska. Skulle något vara fel så fixar vi det, snabbt och okrångligt. När du vet att du har en bra kvalitet på din inomhusluft kan du känna dig trygg.

Hör av dig till oss idag så hjälper vi dig att få till ett hälsosamt inomhusklimat!