Skip to main content

Vill du ha en offert på vad en OVK skulle kosta för din byggnad? Det hjälper vi på NR Klimat dig gärna med. Våra skickliga tekniker gör kvalitativa OVK besiktningar och ser till att du har ett hälsosamt inomhusklimat.

Kontakta oss idag för en offert på en OVK besiktning!

Vår OVK besiktning i Stockholm

Vi analyserar ditt ventilationssystem ordentligt, ser till att det fungerar som det ska, att det är i bra skick och att ventilationen följer de lagar och bestämmelser som finns. Här på NR Klimat har vi behörighet K, vilket betyder att vi kan utföra en obligatorisk ventilationskontroll på alla olika sorters ventilationssystem och byggnader.

Vår OVK besiktning utförs av en av våra certifierade funktionskontrollanter. Du kan känna dig helt trygg med att våra funktionskontrollanter har den kompetens som krävs. Här på NR Klimat kan vi också hjälpa er att energioptimera er ventilation så att den inte drar mer energi än vad den behöver.

Vikten av en OVK

Det är viktigt att luften vi andas dagligen är av bra kvalitet. Att den är fri från kemikalier, partiklar, farliga ämnen och föroreningar. Luften ska även bytas ut ofta och vara fylld av syre. Men om ventilationssystemet inte fungerar som det ska kan det orsaka problem med luftkvaliteten.

En dålig ventilation kan även göra att smittsamma ämnen sprider sig lättare och bidra till olika typer av sjukdomar. Hur bra luften är inomhus har en direkt inverkan på hur vi mår, och även hur byggnaden mår. En OVK kan göra att du hittar problem med din ventilation i ett tidigt skede, så att det inte behöver bli allt för mycket negativa konsekvenser.

Hur en obligatorisk ventilationskontroll fungerar

Våra funktionskontrollanter kollar efter eventuella skadliga ämnen och föroreningar som kan spridas ut i luften. Själva systemets funktioner kontrolleras och testkörs för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi ser efter så att ventilationen följer de olika lagar som finns och kontrollerar att allt har en god funktion. Skötselanvisningar och instruktioner ska du som äger ventilationssystemet alltid ha tillgängliga, det här kollar vi också under besiktningen.

När besiktningen visar ett problem som behöver lösas

Det visar sig ibland att det är saker som måste åtgärdas i ventilationssystemet. Då hjälper vi gärna dig att lösa det. Den som är ägaren av byggnaden där en OVK besiktning utförs är den som är ansvarig för att se till att problemen åtgärdas. Det är ägarens ansvar att kraven som finns på byggnadens ventilation, uppfylls. Enligt lag behöver också ägaren se till att ventilationssystemet hålls efter ordentligt.

Om det vid besiktningen visar sig att det finns allvarliga problem med ventilationen kommer funktionskontrollanten att underkänna systemet. Funktionskontrollanten kommer även att sätta en gräns för när dessa problem måste vara åtgärdade.

OVK besiktningar bidrar till att uppfylla nationellt miljömål

En OVK besiktning är bra för att säkerställa att människors hälsa inte påverkas negativt av dålig ventilation. ”God bebyggd miljö” är ett miljökvalitetsmål som syftar till att se till att byggnader på olika sätt inte bidrar till sämre hälsa i samhället. Att det görs regelbundna OVK besiktningar i byggnader där människor vistas bidrar därför till att detta miljömål kan uppnås. Att ventilationen fungerar som den ska behöver även dokumenteras.

Felanpassat luftflöde

En för hög luftfuktighet i ventilationssystemet kan till exempel orsaka mögel i byggnaden. Vilket är negativt både för människor och för själva byggnadens hållbarhet. Ett luftflöde som är för högt eller för lågt kan också orsaka problem med mögel och fukt. Ett luftflöde som är fel injusterat kan leda till saker som att ventilationen drar mer energi än vad som är nödvändigt eller att det blir en för liten luftväxling i byggnaden.

Vi kan kontrollera luftflödena

Det kan ibland behöva göras vissa justeringar på luftflödet i din ventilation för att det ska fungera optimalt. Det är många olika faktorer som påverkar hur luftflödet i byggnader ska vara inställt. Saker som antalet människor som vistas i utrymmena, mängden föroreningar, hur klimatet är och vad för typ av aktiviteter eller verksamhet som sker i byggnaden. Allt det här påverkar mängden syre som behövs under en dag, och med vilken intervall luften behöver bytas ut. En besiktning med jämna mellanrum är därför en bra idé.

Hur ofta bör man göra en OVK besiktning?

Hur ofta en OVK bör utföras är olika från byggnad till byggnad. Det beror också på vilken typ av ventilationssystem du har. När det är ett nytt system som ska installeras behöver den självklart genomgå en OVK för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska.

Det är lagkrav att en OVK ska göras med en viss intervall på vissa byggnader, men hur lång tid som kan gå emellan skiljer sig. Du kan kolla på Boverkets hemsida för att få uppdaterad information om hur ofta en besiktning ska göras på just din byggnad.

En OVK ger dig trygghet

Med en OVK besiktning i ert hem, i byggnaden för ditt företag, eller kanske i en hel brf, kan du få koll på hur kvaliteten på luften är. När du fått en ordentlig OVK besiktning utförd och eventuella justeringar gjorda, kan du känna dig trygg med att byggnaden har ett hälsosamt inomhusklimat.

Varför välja NR Klimat?

  • Lång erfarenhet av att göra OVK besiktningar
  • Vi har många nöjda kunder
  • Arbetar professionellt och engagerat
  • Certifierade funktionskontrollanter
  • Möjlighet till energioptimering

Kontakta oss idag och få en OVK offert

Med rätt injusterad ventilation och ren luft kan ni få ett trivsamt inomhusklimat hemma, på kontoret eller kanske i butiken. Vi på NR Klimat hjälper dig gärna med att få en ordentlig OVK besiktning gjord. När ventilationen fungerar som den ska kan du känna dig trygg.

Hör av dig till oss idag så fixar vi en offert på vår OVK!