Skip to main content

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är viktigt att luften vi andas dagligen är av bra kvalitet. För att säkerställa detta behöver du göra en obligatorisk ventilationskontroll regelbundet. Vi på NR Klimat har lång erfarenhet i branschen och vet precis hur vi genomför en korrekt OVK på bästa sätt. Vi hjälper dig med att få till ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat både hemma eller på kontoret.

Kontakta oss så genomför vi en ventilationskontroll!

En OVK besiktning är väsentlig

Vi spenderar ofta en stor del av vår dag inomhus, därför är luftkvaliteten inne mycket viktig för vårt välmående. En bra ventilation ska ta bort saker som olika lukter, os från mat, skadliga föroreningar, samt eventuellt giftiga gaser, och ge oss tillräckligt med syrerik och ren luft.

En OVK görs för att se till att ventilationssystemet är i ett bra skick och följer de bestämmelser och lagar som gäller. En dålig ventilation kan leda till sjukdomar och skador, därför är det viktigt att hitta problem i ett tidigt skede. En god ventilation minskar också risken för att smittsamma sjukdomar sprider sig via luften. Att förbättra ventilationen är därför en effektiv smittskyddsåtgärd.

Hur ofta ska en OVK besiktning utföras?

Hur ofta en OVK besiktning ska genomföras beror på fastigheten och ventilationssystemet. Ett nytt ventilationssystem behöver få en OVK besiktning innan den börjar användas. Vid den allra första besiktningen av ett ventilationssystem ser vi till att alla olika funktioner stämmer överens med de bestämmelser som gäller. För en optimal funktion behöver ventilationssystemet vara rengjort på rätt sätt och korrekt installerat.

Efter det ska en OVK besiktning göras regelbundet i de flesta byggnader enligt lag. För olika typer av byggnader gäller olika typer av intervaller för en obligatorisk ventilationskontroll.

  Kontakta oss

  KontrollmätningInjusteringOVK-besiktningService (filterbyte mm.)FelsökningÖvrigt

  Vad vi gör vid en obligatorisk ventilationskontroll

  När vi gör en OVK kollar vi efter föroreningar och andra skadliga ämnen i ventilationssystemet som skulle kunna spridas ut i fastighetens luft. Vi ser också till att ventilationen fungerar precis som det ska. Vi kontrollerar även att skötselanvisningar och andra instruktioner finns nära till hands.

  Under kontrollen analyserar vi också om det finns några förändringar som kan göras för att förbättra ventilationens energiförbrukning. Vi kontrollerar också så att systemet fungerar på det sätt som följer de olika bestämmelser kring ventilationssystem som finns.

  När problem upptäcks vid OVK

  Den som äger byggnaden har ansvaret att se till att de problem som upptäcks vid en OVK åtgärdas så fort som möjligt. Kraven gällande ventilation, som finns på de flesta byggnader, har ägaren ansvar för att de uppfylls. Att ventilationssystemet underhålls regelbundet är ägarens skyldighet att se till enligt lag.

  Vikten av bra luft

  Hur bra luften är har en stor inverkan på hur vi mår och hur byggnaden mår, därför är ventilationssystemet inget att ta lätt på. Ren luft utan föroreningar kan hjälpa oss att tänka klarare och minskar risken för olika hälsoproblem.

  OVK besiktning är en del av ett nationellt miljömål

  Syftet med miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är bland annat att byggnader på olika sätt inte ska påverka människors hälsa negativt. Väl fungerande ventilation utan föroreningar i utrymmen där människor vistas ofta, är en viktig del i det här. För att det här miljömålet ska uppnås, behövs OVK besiktningar.

  Kontrollera luftflödena regelbundet

  Luftflödet i en byggnad påverkas hela tiden av flera olika yttre faktorer. De här påverkande faktorerna är exempelvis vilken typ av verksamhet som bedrivs där, antalet människor som vistas i utrymmet, belysningen, klimatet, eventuellt värmande utrustning och föroreningar i luften. Hur mycket syre som går åt i en fastighet skiljer sig.

  På grund av dessa faktorer är det bra att med jämna mellanrum göra en besiktning på byggnadens luftflöde och eventuellt göra vissa justeringar.

  Konsekvensen av ett för högt luftflöde

  Ett luftflöde som är för högt kan skapa ett övertryck i byggnaden som kan ge skadliga problem med fukt och mögel. När du har ett högt luftflöde drar ventilationen också mer energi, vilket ökar dina kostnader. Du slösar med andra ord på ren luft, försämrar din ekonomi och riskerar skador på fastigheten. Ett för högt luftflöde är därför något vi jobbar för att motverka.

  Konsekvensen av ett för lågt luftflöde

  Med ett för lågt luftflöde i byggnaden riskerar du att få en dålig luftkvalitet. När det blir en för liten luftväxling kan föroreningar i luften öka. Det kan vara skadligt både för människor som vistas där och byggnaden själv. Även ett lågt luftflöde kan leda till skador av mögel och fukt.

  Smidigt genomförd OVK

  Vi på NR Klimat hjälper dig att få till en bättre luftkvalitet och ventilation. Snabbt, effektivt och proffsigt tar vi hand om det som behöver kontrolleras och fixas. Vi har behörighet K för OVK besiktningar, vilket innebär att vi kan göra en besiktning på alla typer av byggnader och ventilationssystem. Oavsett vad för typ av byggnad du har kan du vända dig till oss.

  En OVK görs av en certifierad funktionskontrollant från oss som säkerställer att ert ventilationssystem fungerar som det ska. Vi ger er också förslag på hur ni kan sänka er ventilations energiåtgång. Därmed kan ni minska kostnader, utan att på något sätt försämra luftkvaliteten.

  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

  Det är viktigt att luften vi andas dagligen är av bra kvalitet. För att säkerställa detta behöver du göra en obligatorisk ventilationskontroll regelbundet. Vi på NR Klimat har lång erfarenhet i branschen och vet precis hur vi genomför en korrekt OVK på bästa sätt. Vi hjälper dig med att få till ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat både hemma eller på kontoret.

  Kontakta oss så genomför vi en ventilationskontroll!

  En OVK besiktning är väsentlig

  Vi spenderar ofta en stor del av vår dag inomhus, därför är luftkvaliteten inne mycket viktig för vårt välmående. En bra ventilation ska ta bort saker som olika lukter, os från mat, skadliga föroreningar, samt eventuellt giftiga gaser, och ge oss tillräckligt med syrerik och ren luft.

  En OVK görs för att se till att ventilationssystemet är i ett bra skick och följer de bestämmelser och lagar som gäller. En dålig ventilation kan leda till sjukdomar och skador, därför är det viktigt att hitta problem i ett tidigt skede. En god ventilation minskar också risken för att smittsamma sjukdomar sprider sig via luften. Att förbättra ventilationen är därför en effektiv smittskyddsåtgärd.

  Hur ofta ska en OVK besiktning utföras?

  Hur ofta en OVK besiktning ska genomföras beror på fastigheten och ventilationssystemet. Ett nytt ventilationssystem behöver få en OVK besiktning innan den börjar användas. Vid den allra första besiktningen av ett ventilationssystem ser vi till att alla olika funktioner stämmer överens med de bestämmelser som gäller. För en optimal funktion behöver ventilationssystemet vara rengjort på rätt sätt och korrekt installerat.

  Efter det ska en OVK besiktning göras regelbundet i de flesta byggnader enligt lag. För olika typer av byggnader gäller olika typer av intervaller för en obligatorisk ventilationskontroll.

  Vad vi gör vid en obligatorisk ventilationskontroll

  När vi gör en OVK kollar vi efter föroreningar och andra skadliga ämnen i ventilationssystemet som skulle kunna spridas ut i fastighetens luft. Vi ser också till att ventilationen fungerar precis som det ska. Vi kontrollerar även att skötselanvisningar och andra instruktioner finns nära till hands.

  Under kontrollen analyserar vi också om det finns några förändringar som kan göras för att förbättra ventilationens energiförbrukning. Vi kontrollerar också så att systemet fungerar på det sätt som följer de olika bestämmelser kring ventilationssystem som finns.

  När problem upptäcks vid OVK

  Den som äger byggnaden har ansvaret att se till att de problem som upptäcks vid en OVK åtgärdas så fort som möjligt. Kraven gällande ventilation, som finns på de flesta byggnader, har ägaren ansvar för att de uppfylls. Att ventilationssystemet underhålls regelbundet är ägarens skyldighet att se till enligt lag.

  Vikten av bra luft

  Hur bra luften är har en stor inverkan på hur vi mår och hur byggnaden mår, därför är ventilationssystemet inget att ta lätt på. Ren luft utan föroreningar kan hjälpa oss att tänka klarare och minskar risken för olika hälsoproblem.

  OVK besiktning är en del av ett nationellt miljömål

  Syftet med miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är bland annat att byggnader på olika sätt inte ska påverka människors hälsa negativt. Väl fungerande ventilation utan föroreningar i utrymmen där människor vistas ofta, är en viktig del i det här. För att det här miljömålet ska uppnås, behövs OVK besiktningar.

  Kontrollera luftflödena regelbundet

  Luftflödet i en byggnad påverkas hela tiden av flera olika yttre faktorer. De här påverkande faktorerna är exempelvis vilken typ av verksamhet som bedrivs där, antalet människor som vistas i utrymmet, belysningen, klimatet, eventuellt värmande utrustning och föroreningar i luften. Hur mycket syre som går åt i en fastighet skiljer sig.

  På grund av dessa faktorer är det bra att med jämna mellanrum göra en besiktning på byggnadens luftflöde och eventuellt göra vissa justeringar.

  Konsekvensen av ett för högt luftflöde

  Ett luftflöde som är för högt kan skapa ett övertryck i byggnaden som kan ge skadliga problem med fukt och mögel. När du har ett högt luftflöde drar ventilationen också mer energi, vilket ökar dina kostnader. Du slösar med andra ord på ren luft, försämrar din ekonomi och riskerar skador på fastigheten. Ett för högt luftflöde är därför något vi jobbar för att motverka.

  Konsekvensen av ett för lågt luftflöde

  Med ett för lågt luftflöde i byggnaden riskerar du att få en dålig luftkvalitet. När det blir en för liten luftväxling kan föroreningar i luften öka. Det kan vara skadligt både för människor som vistas där och byggnaden själv. Även ett lågt luftflöde kan leda till skador av mögel och fukt.

  Smidigt genomförd OVK

  Vi på NR Klimat hjälper dig att få till en bättre luftkvalitet och ventilation. Snabbt, effektivt och proffsigt tar vi hand om det som behöver kontrolleras och fixas. Vi har behörighet K för OVK besiktningar, vilket innebär att vi kan göra en besiktning på alla typer av byggnader och ventilationssystem. Oavsett vad för typ av byggnad du har kan du vända dig till oss.

  En OVK görs av en certifierad funktionskontrollant från oss som säkerställer att ert ventilationssystem fungerar som det ska. Vi ger er också förslag på hur ni kan sänka er ventilations energiåtgång. Därmed kan ni minska kostnader, utan att på något sätt försämra luftkvaliteten.

  Varför välja NR Klimat?

  • Mycket kunniga inom allt om ventilation
  • Flera års erfarenhet
  • Proffsigt och engagerat arbetssätt
  • Många nöjda kunder

  Vi fixar en obligatorisk ventilationskontroll

  Vi hjälper dig gärna med att göra en OVK i ditt hem eller på ditt kontor. På så sätt kan du se vad som behövs förbättras med ditt ventilationssystem. Att ta hand om ventilationen är år grej. Vi på NR Klimat ser till att du får till ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat.

  Kontakta oss idag så gör vi en OVK i din byggnad!

  Vi hjälper gärna dig!

  Inom både offentlig såsom privat sektor, hos större samt mindre uppdragsgivare har vi på NR Klimat sedan 2006 arbetat med ventilation, OVK, injustering, felsökning och mätningar.

  NR Klimat drivs av oss, Thanos och Mogi Roussou, som har mångårig branscherfarenhet och gedigen kompetens. Vi har ett inarbetat kontaktnät av samarbetspartners som arbetar efter en hög kvalitetsstandard och kan därför garantera en leverans av hög kvalité.

  Vår utgångspunkt är Lidingö, och vi har Storstockholm som vårt huvudsakliga arbetsområde.

  Vi brinner för att skapa ett bättre inomhusklimat för ditt hem eller företag!

  Kontakta oss

   KontrollmätningInjusteringOVK-besiktningService (filterbyte mm.)FelsökningÖvrigt

   Kontakta oss

    KontrollmätningInjusteringOVK-besiktningService (filterbyte mm.)FelsökningÖvrigt

    Vi hjälper gärna dig!

    Inom både offentlig såsom privat sektor, hos större samt mindre uppdragsgivare har vi på NR Klimat sedan 2006 arbetat med ventilation, OVK, injustering, felsökning och mätningar.

    NR Klimat drivs av oss, Thanos och Mogi Roussou, som har mångårig branscherfarenhet och gedigen kompetens. Vi har ett inarbetat kontaktnät av samarbetspartners som arbetar efter en hög kvalitetsstandard och kan därför garantera en leverans av hög kvalité.

    Vår utgångspunkt är Lidingö, och vi har Storstockholm som vårt huvudsakliga arbetsområde.

    Vi brinner för att skapa ett bättre inomhusklimat för ditt hem eller företag!

    Vikten av bra Ventilation

    • När luften är bra, mår du bra!
    • God ventilation behövs i en fastighet för att vi ska må bra men även för att själva byggnaden ska må bra.
    • Ett rätt injusterat ventilationssystem är kostnadseffektiv och miljövänligt. Bra ventilation tar bort lukter, matos och eventuellt giftiga och skadliga gaser från byggnadsmaterial, förebygger fuktrelaterade mögel- och rötskador i din fastighet.
    • Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är också kostnadseffektivt.
    Kontakta oss idag!

    Våra tjänster

    OVK

    Säkerställ att ventilationssystemet är i ett sådant skick att det följer de bestämmelser och lagar som finns.

    Injustering av ventilation

    NR Klimat injusterar alla sorters ventilationsanläggningar. Vi optimerar även anläggningen så att det blir bra för både ekonomin och miljön.

    Spårgasmätningar

    Spårgasmätning är en tillförlitlig metod för att mäta totalflöden i ett aggregat som saknar tillräckliga raksträckor.

    Felsökning & funktionsprovning

    Undersök om det är några fel på ventilationens funktion eller om den behöver optimeras.

    Energieffektivisering

    Det finns risk att ditt ventilationssystem drar mer energi än vad som behövs. Vi hjälper dig gärna med att kontrollera energiförbrukningen.

    Vad säger våra kunder?

    Tack för ett bra samarbete skönt med besiktningsmän som är proffsiga, engagerade och kan diskutera anmärkningar och fungerar som ett bollplank för driften.

    Marko NaumanenVentilationsspecialist Coor I Karolinska

    Kompetent, kunnig och hjälpsam. Utför sitt uppdrag med noggrannhet och med ett gott kundbemötande.

    Yoroh Kamara

    Vi är stolta över att Kiwa valde oss som samarbetspartner för att utföra OVK på Nya Karolinska i Solna.