Skip to main content

Injustering av ventilation

Behöver du hjälp med ventilationen där hemma eller på företaget? Vi löser det! Här på NR Klimat tar vi hand om det som behövs fixas och hjälper dig att få till ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat. Med rätt injustering av ventilation och bra luft i byggnaden kan du må bra.

Kontakta oss för hjälp med att justera din ventilation!

Varför ventilationen är så viktig

Ett ventilationssystem som är rätt injusterat och har rätt luftflöden är både miljövänligt och kostnadseffektivt. Har du en bra ventilation minskar det olika lukter, matos och eventuella skadliga eller giftiga gaser i byggnaden.

Ett korrekt inställt ventilationssystem är viktigt för en effektiv energianvändning och för att minska ventilationsbuller. Fuktrelaterade problem såsom mögel- och rötskador förebyggs även av ett rätt luftflöde i din byggnad. Att ventilationen är bra är också viktigt ur ett smittskyddsperspektiv, då en god ventilation minskar risken att smittsamma sjukdomar sprider sig.

Ventilationsproblem är vanligt

En bra ventilation ska ge dig ren luft som förbättrar inomhusmiljön. Men är ventilationen dålig kan det ge flera olika problem. Ventilationssystem som är dåligt injusterade ökar risken för dålig luft som försämrar prestation, störande oljud från ventilationen, eventuella radonproblem, eller fuktskador.

Höga luftflöden & övertryck i byggnaden

Ett för högt luftflöde är oekonomiskt och kan ge ett skadligt övertryck i byggnaden som kan ge problem med mögel och fukt. Med ett för högt luftflöde slösar du på luften och använder mer energi än vad du behöver, vilket ökar dina utgifter.

Låga luftflöden & föroreningar

Ett lågt luftflöde gör att det kan bli dålig luftkvalitet i fastigheten. Det låga flödet kan orsaka mer föroreningar i luften på grund av för lite luftväxling, vilket kan vara skadligt både för människor och byggnaden. Även detta kan leda till kostsamma och farliga mögel-och fuktskador.

Balansera luftflödet

Om ditt ventilationssystem har en mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning så blir den här återvinningen negativt påverkad om luftflödena är inte är ordentligt balanserade. Är det ett lågt frånluftsflöde resulterar detta i kallare luft i utrymmena. Det här innebär ofta att man höjer byggnadens inomhustemperatur för att kompensera, och en sådan höjning kan bli dyr. Istället kan du med en injustering se till att det är balans i luftflödena. Vi hjälper dig gärna med att få till ett behagligt klimat inomhus.

Vikten av rätt injustering av ventilation

Vi spenderar ofta en stor del av våra dagar inomhus, därför är kvalitén på inomhusluften vi andas mycket viktig. Med bra luft kan vi tänka bättre och minska risken för olika hälsoproblem. Här på NR Klimat ser vi till du får en effektiv balans i luftflödet i byggnaden.

Ett gott luftflöde är också viktigt för att din byggnad ska må bra och för minska risken för olika typer av skador på fastigheten. Du vill varken ha en för liten luftomsättning eller slösa på en massa luft och energi, en bra balans är det du vill åt.

Justera ventilation hemma och på kontoret

En injustering ska alltid genomföras när det gäller en installation av ett ventilationssystem eller en slags ombyggnation, detta för att säkerställa att ventilationen är som den ska i byggnaden. Vi gör noggranna luftmätningar och justerar efter det. Ventilationssystemet behöver även vara rengjort på rätt sätt och korrekt installerat för optimal funktion. När vi gör en injustering ser vi till att förorenad luft alltid separeras från mindre förorenad luft, för att öka luftkvalitén i alla rum. Vi ser också till att ljudet från ventilationen inte överstiger den nivå som är föreskriven.

Ventilationen och luften i olika utrymmen ska bidra till en bra arbetsmiljö eller hemmiljö. Det ska ge tillräckligt med syre, ta bort föroreningar och varken kännas dragigt eller kvavt. För att ha en god ventilation behöver luftflödet justeras i relation till storleken på de olika utrymmena eller antalet människor som befinner sig där. I olika hem och arbetsplatser kan ventilationen behöva vara inställd helt olika för en optimal luftkvalité.

Enkelt att få ett bra inomhusklimat

Med snabb och effektiv hjälp från oss kan du enkelt få ventilationsproblemen lösta. Vi har koll på allt inom ventilation och hjälper dig gärna med att kontrollera luftflödet och se till att ventilationssystemet fungerar korrekt. Injustering och allt ventilationsrelaterat är vår grej.

Vi på NR Klimat fixar

Vi tar hand om alla olika sorters ventilationsanläggningar. Oavsett om det handlar om kontor-eller verkstadsventilation, villaventilation eller något helt annat, så hjälper vi dig gärna. Vi optimerar ventilationen i din byggnad till nytta för din ekonomi och miljön. Med ett bra lågt tryck och låga varvtal kan detta bli möjligt.

Vi har gjort det här många gånger förr, oss kan du lita på.

Varför välja NR Klimat?

 • Många års erfarenhet
 • Kunniga i branschen
 • Proffsiga och engagerade i alla projekt
 • Nöjda kunder

Vi hjälper dig med ventilationen

Luften vi andas är inget att nedprioritera. Vi tar hand om din injustering av ventilation så att allt fungerar som det ska. Här på NR Klimat skapar vi ett bättre inomhusklimat för dig.

Kontakta oss så ser vi till att du får bra luft där hemma eller på företaget!

Behöver du hjälp med ventilationen där hemma eller på företaget? Vi löser det! Här på NR Klimat tar vi hand om det som behövs fixas och hjälper dig att få till ett hälsosamt och trivsamt inomhusklimat. Med rätt injustering av ventilation och bra luft i byggnaden kan du må bra.

Kontakta oss för hjälp med att justera din ventilation!

Varför ventilationen är så viktig

Ett ventilationssystem som är rätt injusterat och har rätt luftflöden är både miljövänligt och kostnadseffektivt. Har du en bra ventilation minskar det olika lukter, matos och eventuella skadliga eller giftiga gaser i byggnaden.

Ett korrekt inställt ventilationssystem är viktigt för en effektiv energianvändning och för att minska ventilationsbuller. Fuktrelaterade problem såsom mögel- och rötskador förebyggs även av ett rätt luftflöde i din byggnad. Att ventilationen är bra är också viktigt ur ett smittskyddsperspektiv, då en god ventilation minskar risken att smittsamma sjukdomar sprider sig.

Ventilationsproblem är vanligt

En bra ventilation ska ge dig ren luft som förbättrar inomhusmiljön. Men är ventilationen dålig kan det ge flera olika problem. Ventilationssystem som är dåligt injusterade ökar risken för dålig luft som försämrar prestation, störande oljud från ventilationen, eventuella radonproblem, eller fuktskador.

Höga luftflöden & övertryck i byggnaden

Ett för högt luftflöde är oekonomiskt och kan ge ett skadligt övertryck i byggnaden som kan ge problem med mögel och fukt. Med ett för högt luftflöde slösar du på luften och använder mer energi än vad du behöver, vilket ökar dina utgifter.

Låga luftflöden & föroreningar

Ett lågt luftflöde gör att det kan bli dålig luftkvalitet i fastigheten. Det låga flödet kan orsaka mer föroreningar i luften på grund av för lite luftväxling, vilket kan vara skadligt både för människor och byggnaden. Även detta kan leda till kostsamma och farliga mögel-och fuktskador.

Balansera luftflödet

Om ditt ventilationssystem har en mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning så blir den här återvinningen negativt påverkad om luftflödena är inte är ordentligt balanserade. Är det ett lågt frånluftsflöde resulterar detta i kallare luft i utrymmena. Det här innebär ofta att man höjer byggnadens inomhustemperatur för att kompensera, och en sådan höjning kan bli dyr. Istället kan du med en injustering se till att det är balans i luftflödena. Vi hjälper dig gärna med att få till ett behagligt klimat inomhus.

Vikten av rätt injustering av ventilation

Vi spenderar ofta en stor del av våra dagar inomhus, därför är kvalitén på inomhusluften vi andas mycket viktig. Med bra luft kan vi tänka bättre och minska risken för olika hälsoproblem. Här på NR Klimat ser vi till du får en effektiv balans i luftflödet i byggnaden.

Ett gott luftflöde är också viktigt för att din byggnad ska må bra och för minska risken för olika typer av skador på fastigheten. Du vill varken ha en för liten luftomsättning eller slösa på en massa luft och energi, en bra balans är det du vill åt.

Justera ventilation hemma och på kontoret

En injustering ska alltid genomföras när det gäller en installation av ett ventilationssystem eller en slags ombyggnation, detta för att säkerställa att ventilationen är som den ska i byggnaden. Vi gör noggranna luftmätningar och justerar efter det. Ventilationssystemet behöver även vara rengjort på rätt sätt och korrekt installerat för optimal funktion. När vi gör en injustering ser vi till att förorenad luft alltid separeras från mindre förorenad luft, för att öka luftkvalitén i alla rum. Vi ser också till att ljudet från ventilationen inte överstiger den nivå som är föreskriven.

Ventilationen och luften i olika utrymmen ska bidra till en bra arbetsmiljö eller hemmiljö. Det ska ge tillräckligt med syre, ta bort föroreningar och varken kännas dragigt eller kvavt. För att ha en god ventilation behöver luftflödet justeras i relation till storleken på de olika utrymmena eller antalet människor som befinner sig där. I olika hem och arbetsplatser kan ventilationen behöva vara inställd helt olika för en optimal luftkvalité.

Enkelt att få ett bra inomhusklimat

Med snabb och effektiv hjälp från oss kan du enkelt få ventilationsproblemen lösta. Vi har koll på allt inom ventilation och hjälper dig gärna med att kontrollera luftflödet och se till att ventilationssystemet fungerar korrekt. Injustering och allt ventilationsrelaterat är vår grej.

Vi på NR Klimat fixar

Vi tar hand om alla olika sorters ventilationsanläggningar. Oavsett om det handlar om kontor-eller verkstadsventilation, villaventilation eller något helt annat, så hjälper vi dig gärna. Vi optimerar ventilationen i din byggnad till nytta för din ekonomi och miljön. Med ett bra lågt tryck och låga varvtal kan detta bli möjligt.

Vi har gjort det här många gånger förr, oss kan du lita på.

Varför välja NR Klimat?

 • Många års erfarenhet
 • Kunniga i branschen
 • Proffsiga och engagerade i alla projekt
 • Nöjda kunder

Vi hjälper dig med ventilationen

Luften vi andas är inget att nedprioritera. Vi tar hand om din injustering av ventilation så att allt fungerar som det ska. Här på NR Klimat skapar vi ett bättre inomhusklimat för dig.

Kontakta oss så ser vi till att du får bra luft där hemma eller på företaget!

Vi hjälper gärna dig!

Inom både offentlig såsom privat sektor, hos större samt mindre uppdragsgivare har vi på NR Klimat sedan 2006 arbetat med ventilation, OVK, injustering, felsökning och mätningar.

NR Klimat drivs av oss, Thanos och Mogi Roussou, som har mångårig branscherfarenhet och gedigen kompetens. Vi har ett inarbetat kontaktnät av samarbetspartners som arbetar efter en hög kvalitetsstandard och kan därför garantera en leverans av hög kvalité.

Vår utgångspunkt är Lidingö, och vi har Storstockholm som vårt huvudsakliga arbetsområde.

Vi brinner för att skapa ett bättre inomhusklimat för ditt hem eller företag!

Kontakta oss

  KontrollmätningInjusteringOVK-besiktningService (filterbyte mm.)FelsökningÖvrigt

  Kontakta oss

   KontrollmätningInjusteringOVK-besiktningService (filterbyte mm.)FelsökningÖvrigt

   Vi hjälper gärna dig!

   Inom både offentlig såsom privat sektor, hos större samt mindre uppdragsgivare har vi på NR Klimat sedan 2006 arbetat med ventilation, OVK, injustering, felsökning och mätningar.

   NR Klimat drivs av oss, Thanos och Mogi Roussou, som har mångårig branscherfarenhet och gedigen kompetens. Vi har ett inarbetat kontaktnät av samarbetspartners som arbetar efter en hög kvalitetsstandard och kan därför garantera en leverans av hög kvalité.

   Vår utgångspunkt är Lidingö, och vi har Storstockholm som vårt huvudsakliga arbetsområde.

   Vi brinner för att skapa ett bättre inomhusklimat för ditt hem eller företag!

   Vikten av bra Ventilation

   • När luften är bra, mår du bra!
   • God ventilation behövs i en fastighet för att vi ska må bra men även för att själva byggnaden ska må bra.
   • Ett rätt injusterat ventilationssystem är kostnadseffektiv och miljövänligt. Bra ventilation tar bort lukter, matos och eventuellt giftiga och skadliga gaser från byggnadsmaterial, förebygger fuktrelaterade mögel- och rötskador i din fastighet.
   • Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är också kostnadseffektivt.
   Kontakta oss idag!

   Våra tjänster

   OVK

   Säkerställ att ventilationssystemet är i ett sådant skick att det följer de bestämmelser och lagar som finns.

   Injustering av ventilation

   NR Klimat injusterar alla sorters ventilationsanläggningar. Vi optimerar även anläggningen så att det blir bra för både ekonomin och miljön.

   Spårgasmätningar

   Spårgasmätning är en tillförlitlig metod för att mäta totalflöden i ett aggregat som saknar tillräckliga raksträckor.

   Felsökning & funktionsprovning

   Undersök om det är några fel på ventilationens funktion eller om den behöver optimeras.

   Energieffektivisering

   Det finns risk att ditt ventilationssystem drar mer energi än vad som behövs. Vi hjälper dig gärna med att kontrollera energiförbrukningen.

   Vad säger våra kunder?

   Tack för ett bra samarbete skönt med besiktningsmän som är proffsiga, engagerade och kan diskutera anmärkningar och fungerar som ett bollplank för driften.

   Marko NaumanenVentilationsspecialist Coor I Karolinska

   Kompetent, kunnig och hjälpsam. Utför sitt uppdrag med noggrannhet och med ett gott kundbemötande.

   Yoroh Kamara

   Vi är stolta över att Kiwa valde oss som samarbetspartner för att utföra OVK på Nya Karolinska i Solna.