Skip to main content

Vi hjälper dig att få till en bra luftkvalitet i era bostadsrätter. Med bra luftkvalitet kan ni bidra till en bra miljö både för byggnaden och de som bor där. Vi på NR Klimat har lång erfarenhet inom ventilation och OVK-besiktning för bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss idag så bokar vi in en OVK-besiktning!

OVK besiktning för bostadsrätt – Varför behövs en OVK?

En OVK-besiktning är viktig för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. När en OVK-besiktning utförs kan man hitta eventuella fel och brister i systemet. Ventilation som inte fungerar som den ska kan skapa stora problem och påverka både hur byggnaden och de som vistas där mår. Det är därför viktigt att ventilationssystemet besiktas regelbundet.

Ett ventilationssystem som är injusterat på rätt sätt är positivt både för ekonomin och miljön. Den drar då exempelvis inte mer energi än vad den behöver. Ett välfungerade ventilationssystem förebygger fuktrelaterade mögel- och rötskador och bidrar till att fastigheten mår bra. Systemet ska även minska mängden partiklar i luften, få bort olika lukter, matos och eventuella gaser från byggmaterial och liknande.

Vad är en OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som görs för att kontrollera ventilationssystemets funktion.

Vi skapar ett behagligt inomhusklimat

Våra funktionskontrollanter är certifierade och har stor kompetens inom ventilation. Vi går igenom systemet ordentligt och kontrollerar så att det är ett bra inomhusklimat i byggnaden. Här på NR Klimat är vi snabba på att hitta lösningar.

Vi har K-behörighet för OVK-besiktningar. Det här innebär att vi kan besikta alla olika typer av ventilationssystem i alla olika sorters byggnader. Vi är även vana att arbeta för både företag, privatpersoner och offentlig sektor.

Vad händer vid en obligatorisk ventilationskontroll?

Under en OVK-besiktning gör vi en testkörning av ventilationssystemet och ser till att det fungerar som det ska. Vi kontrollerar så att det inte finns några föroreningar i systemet som kan spridas i luften. Instruktioner och skötselanvisningar för systemet ska vara lätt tillgängliga, detta kontrollerar vi. Under besiktningen ges även förslag på hur du kan göra ditt ventilationssystem mer energieffektivt och minska energiåtgången, samtidigt som du uppehåller en god luftkvalitet.

Vid den första OVK-besiktningen som görs ska det även kontrolleras att ventilationssystemet följer de föreskrifter som finns. I fortsatta besiktningar ska det ses till att systemet håller samma funktion som när den installerades.

Åtgärda fel och brister omgående

Efter en obligatorisk ventilationskontroll behöver du se till att du åtgärdar de eventuella fel och brister som upptäckts. Du kommer att få ett skriftligt protokoll på vad som genomförts och vad som behöver åtgärdas. Det kommer bland annat att stå ett sista datum när bristerna måste vara fixade. Byggnadens ägare ansvarar för att se till att felen åtgärdas omgående.

När ventilationssystemet fungerar som det ska

Med ett välfungerande ventilationssystem är det tillräcklig luftväxling i byggnaden och gott om syre. Partiklar och allergener minimeras och luften blir ren och bidrar till god hälsa.

Ytterligare tjänster

Här på NR Klimat har vi flera olika typer av tjänster utöver OVK-besiktningar, allt för att nå de olika behov du som kund har. Hör gärna av dig till oss så ser vi hur vi på bästa sätt kan lösa ditt problem.

Spårgasmätning

Genom spårgasmätning kan vi mäta kvaliteten på ditt ventilationssystem. Det är ett bra sätt att ta reda på om systemet har några problem och upptäcka eventuella läckage. Med en spårgasmätning kan du energieffektivisera ditt system och minska onödiga energikostnader.

Injustering

Vi hjälper dig att injustera ditt system så att luftflödena blir rätt inställda. På så sätt blir ditt system mer miljövänligt och kostnadseffektivt. Det här minimerar risken för fuktrelaterade mögel- och rötskador och ökar luftkvaliteten. När ditt system är rätt inställt kan det minska energiåtgången och få bort eventuella ventilationsbuller.

Felsökning och funktionsprovning

Vi hittar felet på din ventilation. Genom en felsökning och funktionsprovning kan vi upptäcka eventuella fel i systemets funktion och åtgärda dem. Här på NR Klimat har vi lång erfarenhet av att serva många olika sorters ventilationssystem.

Energieffektivisering

Med en professionell energieffektivisering kan vi se till att ditt system inte förbrukar mer energi än vad som är nödvändigt. Vi gör en noggrann kontroll av din ventilation och fastställer bästa tillvägagångssätt för att systemet ska bli mer energieffektivt.

Hur ofta ska en OVK besiktning för bostadsrättsföreningar genomföras?

I de flesta byggnader ska en OVK-besiktning utföras regelbundet. Hur ofta en besiktning ska utföras enligt lag beror på byggnaden och systemet. Beroende på vad det är för ventilationssystem ska en OVK-besiktning utföras i byggnaden med mellan 3-6 års mellanrum. På Boverkets hemsida kan du få mer information.

Vilka typer av fastigheter behöver genomföra OVK besiktningen?

Alla fastigheter behöver genomföra en OVK-besiktning när ett ventilationssystem ska sättas i bruk. Detta för att kontrollera att systemet fungerar som det är avsett och inte har några fel eller brister. De flesta ventilationssystem ska besiktas relativt regelbundet.

Vem ansvarar för att OVK-reglerna följs?

Det är byggnadsnämnden som har tillsyn över att bestämmelserna kring OVK följs. Byggnadsnämnden kan därför ge ett åtgärdsföreläggande till fastighetsägaren. Men det är fastighetsägaren som har ansvaret att se till att exempelvis en OVK-besiktning genomförs.

Varför välja NR Klimat?

  • Lång erfarenhet inom ventilation
  • Hög kvalitetsstandard i allt vi gör
  • Snabb hjälp från proffs
  • Starkt fokus på god service
  • Stark kompetens och konstant uppdaterade inom branschen

Kontakta oss för OVK-besiktning i bostadsrätt

Vi bidrar till att bostadsrätterna blir trivsamma för de boende. Med kvalitativ service ser vi till att ventilationssystemet i bostadsrätterna fungerar precis som det ska. Hos oss får du personlig hjälp anpassad utefter dina behov och vi undersöker alltid hur vi kan hjälpa dig på allra bästa sätt. Välkommen till oss!

Kontakta oss idag så ser vi till att din ventilation fungerar som den ska!