Skip to main content

Är du ute efter att få en OVK gjord i Kalmar? Vi fixar det gärna! Hos oss på NR Klimat får du en OVK besiktning gjord snabbt, smidigt och proffsigt. Våra funktionskontrollanter är certifierade och jobbar noggrant och skickligt. Med en ordentlig OVK kan du känna dig trygg.

Kontakta oss idag för en offert på OVK besiktning!

En professionell OVK besiktning

Här på NR Klimat har vi lång erfarenhet inom ventilation och vet precis hur vi ska kontrollera din ventilation på bästa sätt. Vi har hållit på med OVK besiktningar i många år, så det är något vi har full koll på. Vi kan ge dig en kvalitativ ventilationskontroll i Kalmar.

Vi har behörighet K på OVK besiktningar vilket innebär att vi kan besikta alla sorters ventilationssystem i alla olika typer av byggnader. Så oavsett vad kan du kontakta oss för hjälp.

Behovet av en obligatorisk ventilationskontroll

Det är viktigt att luften vi andas inomhus är av god kvalitet. Det ska vara gott om syre, tillräcklig luftväxling, och fritt från föroreningar, partiklar och skadliga ämnen. Vi påverkas av luften vi andas och dålig luft kan leda till problem med allergier, astma, huvudvärk och många andra saker. Ren luft gör istället att vi mår bättre.

Med en obligatorisk ventilationskontroll kan du säkerställa en god luftkvalitet. Med en godkänd ventilation kan du känna dig trygg med att din ventilation inte på något sätt skulle bidra till en sämre hälsa.

Hur vi gör en OVK

Vi testkör hela ditt ventilationssystem för att se så att det inte finns några problem med funktionen. Vår funktionskontrollant ser även noggrant över systemet så att det inte finns några skadliga ämnen eller föroreningar i ventilationssystemet som skulle kunna sprida sig ut i luften.

Under vår OVK kontrollerar vi så att din ventilation följer alla de bestämmelser som finns. Vi ser även över hur rent systemet är och ifall det behövs göras en rengöring. Skötselanvisningar och instruktioner till ditt system ska vara tillgängliga, så det gör vi även en kontroll på under våra besiktningar.

Viktigt att göra något åt dålig ventilation

En ventilation som inte fungerar som det ska kan bidra till spridning av luftburna sjukdomar eller virus. I vissa fall skulle en ventilation även kunna sprida giftiga gaser. Misstänker du något bör du därför se till att det blir kontrollerat.

Men dålig ventilation påverkar inte bara människor, det kan även leda till problem i din fastighet med fukt och mögel. Sådana problem är ofta tidskrävande och kostsamma. Att det blir imma på fönstrena inomhus eller att matos eller andra lukter sprider sig i byggnaden, är tecken på att ventilationen inte är bra.

Luften i din fastighet är inget du bör ta lättsamt. Se därför till att du får en OVK besiktning gjord av en certifierad funktionskontrollant och att du får en OVK genomförd när du behöver det.

Hur ofta ska du göra en OVK besiktning?

Hur ofta en OVK ska göras beror helt på vad det är för typ av ventilationssystem och byggnad. Offentlig byggnader av olika sort ska oftast besiktas var tredje år för att se till att luftkvaliteten hela tiden ligger på en hög nivå. På Boverkets hemsida kan du se hur ofta just din byggnad eller fastighet behöver få en OVK besiktning gjord.

Om ditt ventilationssystem är nyinstallerat behöver du få en OVK besiktning utförd så fort som möjligt. Då kan vi kontrollera så att allt är korrekt installerat, att funktionen är som den ska och att systemet följer de bestämmelser som finns.

Viktig del av ett miljömål

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” har som syfte att bidra till att byggnader i samhället inte på något sätt påverkar människors hälsa negativt. I detta inbegrips luftkvalitet och ventilation. OVK besiktningar är en viktig del i detta miljömål. När du håller efter ditt ventilationssystem bidrar du också till att systemet får en längre livslängd.

Vi hjälper dig med ventilationen

Ren och syrerik luft bidrar till en ökad bekvämlighet. Speciellt viktigt är det med bra ventilation på arbetsplatser, företag, skolor, hem och andra ställen där vi spenderar mycket tid i vår vardag. Med en ordentlig OVK besiktning kan du få till en optimal luftkvalitet för välmående, fokus och god prestation.

Vi gör mer än bara OVK

Vi hjälper dig även gärna med att injustera ventilationen, spårgasmäta, felsöka och göra ditt system mer energieffektivt. Vi utför även rengöring av systemet och annat som du kan behöva hjälp med.

Varför välja NR Klimat?

  • Kundfokuserat arbete
  • Många års erfarenhet inom ventilation
  • Kontrollerar alla olika typer av ventilationssystem
  • Jobbar effektivt och noggrant
  • Rimligt pris för kvalitativt arbete
  • Certifierade funktionskontrollanter

Kontakta oss för pris på OVK i Kalmar

Vi hjälper dig gärna med att utföra en OVK. Oavsett om det är för ett företag, en privatperson eller en stor organisation. Med oss på NR Klimat kan du få hjälp att fixa ett hälsosamt inomhusklimat.

Kontakta oss idag för offert på OVK besiktning!